Rezervasyon ve İletişim: 0266 384 8282, 0538 615 1515
Kazdağları Alan Kılavuzları

Kazdağları Alan Kılavuzları

Kazdağları Milli Parkı, yanınızda Kazdağları alan kılavuzu olmadan gezilemez. Alan kılavuzu ile gezilmesi kanunen şarttır. İda Natura Otel olarak alan kılavuzu
Kazdağları Alan Kılavuzları

Kazdağlarına misafirler neden gelir, nasıl gezilir ve nerede konaklanır nasıl tatil yapılır? Öncelikle Kazdağları`nda otel aranırken özellikle otelin konumunu seçmeniz gerekir. Edremit bölgesinde otellere baktığımızda İda Natura Life Style Kızılkeçili Köyü`nde yani Kaz Dağı Milli Parkı sınırında bir otel olduğunu haritadan görebilirsiniz.

Kazdağları Butik Otel Sizi Bekliyor!

İda Natura Life Style Kazdağları Butik Otel ile muhteşem bir tatile ne dersiniz?
Modern odalarıyla mitolojiyi bünyesinde bulunduran odalarımıza göz atmak için alttaki rezervasyon yap görselimize tıklayabilirsiniz. Aradığınız tatil İda Natura ile Kazdağları'nda!

kazdağları otel odaları

Kazdağları tatili veya doğa tatili yapmak için Kazdağı Milli Parkı`nın gezilmesi için yanınızda Kazdağı Alan Kılavuzu olmak zorundadır. Bu kılavuzlar sizi milli park içerisinde yönlendirmekte ve uyarmaktadır.

Kazdağları İda Natura Life Style Otel Kazdağları Milli Parkı Haritası


Kazdağı kaynak değerleri olarak biyolojik çeşitlilik iklim konforu endemik bitki yapıları yaban hayatı, oksijen yoğunluğu, fauna ve flora yapısı olması ulusal ve uluslar arası alanda sayılı milli parkların arasında olup 1993 yılında milli park olarak ilan edilmiştir.

Doğa koruma terimi “İnsan sağlığı ve yaşamın garantisi için, doğada yaşayan bitki ve hayvan türlerinin varlığı, onların yetişme ve yaşam ortamları ile belirli kriterler ışığında korumaya değer bulunan doğa parçalarını ve doğal elemanları korumak”  olarak tanımlanmıştır.

Alan Kılavuzu Kazdağları Jeep safari Turları

Dünya Korunan Alanlar Birliği’nin korunan alan tanımı (IUCN -2008):

“Doğayı, ekosistem hizmetleri ve kültürel değerlerle birlikte uzun dönemde korumak amacıyla, yasalarla ve diğer etkili araçlarla kurulan, onaylanan ve yönetilen açıkça tanımlanmış coğrafi yerlere korunan alan denir”

Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarının yönetimi,

Sulak alanlar ve mağaralar olmak üzere hassas bölgelerin korunması ve geliştirilmesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Ve bu hususlarla ilgili uluslararası sözleşmeler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibinden sorumlu olan bakanlık Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır. Görevli birim  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’dür.

Kazdağları Jeepsafari turları Alan Kılavuzu

Alan Kılavuzu Nedir?

Alan kılavuzu: Alan kılavuzluğu eğitimi sonrasında sertifika ve kimlik almaya hak kazanmış kişiyi denir.

Alan kılavuzluğu hizmeti: 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre ilanı sağlanan alanlarda, ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacı ile Bakanlıkça düzenlenen kurs sonunda başarılı olarak belge sahibi olan alan kılavuzlarınca korunan alan sınırları dahilinde ziyaretçilere verilen bilgilendirme hizmetini yürütür

Hizmeti sırasında hizmetin ifa şekli ile ilgili olarak İdarece belirlenen kurallara uymak zorundadır.

Ziyaretçilere ve tabiata karşı duyarlı, saygılı davranmak zorundadır.

Kazdağı Milli parkına  en yakın ve doğa Turizmi aktiviteleri ile öne çıkan Kazdağları oteli İda Natura Alan Klavuzu hizmetini misafirlerine program dahilinde sunmaktadır.

Alan kılavuzları aşağıda belirtildiği şekilde görevlendirilir;

Kazdağı Mill Park Alan Kılavuzu İda Natura Otel

a)Yürüyüş grupları için;

20 kişiye kadar 1 Alan Kılavuzu,

40 kişiye kadar 2 Alan Kılavuzu alınmak zorunludur.

40 kişiden fazlası için ayrı bir etkinlik, güzergâh ve zamanlama uygulanır.

 1. b) 2 adet otomobil için 1 Alan Kılavuzu,
 2. c) 1 adet küçük minibüs (18 kişiye kadar) için 1 Alan Kılavuzu,

ç) 1 adet büyük minibüs (25 kişiye kadar) için 1 Alan Kılavuzu,

 1. d) 1 adet otobüs (45 kişiye kadar) için 1 Alan Kılavuzu,
 2. e) Kıyı ve deniz koruma alanlarında tekne (45 kişiye kadar) için 1 Alan Kılavuzu alınır.

Kazdağları Konaklama tesisi olarak İda Natura Otel Korunan alanlarda yapılacak çadırlı ve konaklamalı kamp etkinliklerinde belirtilen sayılar dikkate alınarak grubun büyüklüğüne göre idare tarafından belirlenecek yeterli sayıda alan kılavuzu teminini yapmaktadır.

Kazdağı Milli park bilgi tabelası İda Natura otel


Kazdağları Doğa Gezileri

Kazdağları Doğa gezileri yapacaklar için Alan kılavuzu sayısı,  uygulamanın yapılacağı korunan alanın koruma statüsü ve kaynak değerlerine göre gelen talepler ve uygulamada yaşanan durumlar da dikkate alınarak İdare tarafından gözden geçirilir ve tekrar belirlenir.

Alana gelen ziyaretçi alan kılavuzu aldığı andan itibaren saate bağlı olmaksızın bir günlük alan kılavuzu ücretini ödemekle yükümlüdür,

Kazdağı Milli Parkı Şahin Deresi Kanyonu İda Natura otel


Kazdağlarıİda Natura da konaklamayıp misafir gece Kazdağı`nda orman bölgesinde konaklamasını gerektirmesi halinde ise iki katı ücret uygulanır

KazdağlarıDoğa turizmi genellikle şehir bölgelerinden uzakta ve farklı deneyimlerdeki kişilerle yapılmakta olup bu durum;

-İletişim ve ulaşım imkanları yer yer kısıtlanmış,

Kazdağları Karaçam Kaz Dağı Alan Kılavuzu

-Hastane veya acil müdahale birimlerine uzak   alanlarda,

-Ekibin farklı kişilerden kurulu olması, kısa süre içerisinde ekibi tanıma zorluğunun bulunması (ekibinizle faaliyet öncesi mutlaka toplantı yapınız)

-İnsan gücü ve ekipman kısıtlılığı gibi  olumsuzlukları bulunmaktadır.

Korunan alanlarda sertifikalı “Alan Kılavuzları” bulunması durumunda ziyaretçilerin alan kılavuzları ile birlikte sahayı ziyaret etmeleri zorunludur. Ancak günübirlik kullanım alanları ile planda tanımlanan mutlak koruma alanı dışındaki alanlar yine tanımlanan kurallar çerçevesinde gezilebilir.

Kazdağları doğa tatili için Alan Klavuzu alarak Doğaya çıkan  Ziyaretçilerin tur esnasında yanlarında bulundurmaları zorunlu olan malzeme ve materyaller turizm acente ve firmalarınca ziyaretçilere bildirilir (Bu materyaller: Yağmurluk, uygun arazi ayakkabısı, güneş kremi, vb. gibi)

Kazdağları Milli Parkında Jeep safari,Doğayürüyüşleri,Çadır ve Kamp alanlarında Ziyaretçilerin ve gezginlerin uyması gereken kurallar;

Sarıkız tepesinde Fotoğraf trekking


 1. Doğal ve çevre dengesi ve ekosistem değeri bozulamaz.
 2. Doğal denge ve manzara bütünlüğünü bozacak ve doğal çevrenin bakir karakter ile bağdaşmayacak hiçbir faaliyete izin verilemez.
 3. Kaynakların doğal karakterinin mutlak korunması ve devamlılığı esastır.
 4. Turlar sırasında canlıların huzur ve sükûnetini, beden ve ruh sağlığını bozacak gürültü yapılması ve yüksek sesli müzik dinlenilmesi yasaktır.
 5. Milli Parkın özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz.
 6. Nesli tükenme tehlikesi altında olan her türlü flora ve fauna türlerin kesin koruma altına alındığı alanlarda ve genel güvenlik açısından girilmesi sakıncalı bölgeler ve yerlerde turlara izin verilmez.
 7. Ziyaretçiler tarafından Milli parktan nadir, endemik, nesli tehlikede veya tehlikeye düşebilecek doğal bitki türleri kesilemez, sökülemez, tahrip edilemez. Yabani hayvanların yumurtaları ve yuvaları toplanamaz ve bozulamaz.
 8. Kuşların üreme dönemlerinde kuş gözlemi yapılamaz ve görüntü alınamaz.
 9. Alanlarda ateş yakılamaz.
 10. Alanları kirletici hiçbir etkinlikte bulunulamaz.
 11. Her ne suretle olursa olsun, korunan alanı ziyaret eden tüm ziyaretçiler yanında getirmiş olduğu çöpleri geri götürmek zorundadırlar.
 12. Her türlü su ortamında, suyun kalitesini değiştirecek ve her türlü kirlenmeye yol açacak faaliyet yasaktır.
 13. Milli Park alanı içerisinde her türlü kara avcılığı faaliyetleri ve her türlü balık avcılığı yasaktır.
 14. Milli Park alanı içerisinde her türlü su ortamına yabancı tür balığın salınması kesinlikle yasaktır.

Doğaya saygılı Eko turizmini bilen Kazdağları otel İda Natura Life Style misafirleri Doğa yürüyüşü talep etmeleri halinde  Milli park güzergahları dahilinde Kazdağları alan klavuzu temin edilerek

Kazdağları doğa yürüyüşü   yapılmaktadır.

 Kazdağlarındakamp yapmakçadır kurmak isteyenler aynı şekilde Kazdağı alan klavuzu alarak Kazdağları Yayla ve Düden mevkiinde kamp kurabilirler.

Kazdağları Jeep safari faaliyetleri aynı zamanda yürüyüş  yapmak isteyen misafirlerimizin bir gün önceden rotayı ayarlayıp Alan klavuzu alarak gidilmesi zorunludur.Kazdağları  otel İda Natura Life Style olarak alan klavuzu temin ve koordine işlemleri yürütülmektedir.

Alan Klavuzu

Kazdağları alan klavuzu

Kazdağı alan klavuzu

Kazdağı gezi rehberi

Kazdağları kamp alanları

Kazdağları doğa yürüyüş alanları Kazdağları Jeep safari çadır kamp

Kim, Ne Zaman Yazmış?
30 Mayıs 2018 | Bölgemiz kategorisinde yazdı 0
Sosyal Medyada Paylaşmak İster Misiniz?
Benzer Haberler & Duyurular
  Düşüncelerinizi Paylaşmak İster Misiniz?